Aktivitet

Personen der ikke kunne dø

Med udgangspunkt i et tankeeksperiment om, at der eksisterer en person, som ikke kan dø, skal eleverne sætte sig i denne persons sted og skrive en kort historie om vedkommende.

 

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning, der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes i kristendomskundskab, biologi og dansk
Anslået tidsforbrug 2-4 lektioner

Med udgangspunkt i et tankeeksperiment om, at der eksisterer en person, som ikke kan dø, skal eleverne arbejde med begreberne liv og død. Eleverne skal forsøge at sætte sig ind i denne persons sted og skrive en kort novelle eller et lille skuespil om vedkommende. I forlængelse af denne aktivitet, kan eleverne arbejde med temaer som fx sorg, tab, frihed, tanker, viden, livsverden, omgangskreds og forestillingsevne.

 

Forudsætninger, form og indhold

Undersøgende workshops er en samlebetegnelse for aktiviteter, hvor eleverne med udgangspunkt i et spil, en lille opgave eller tilsvarende samarbejder om at undersøge emner som fx demokrati, kontroversielle emner eller moralske dilemmaer. Underviseren kan vælge enten at have en tilbagetrukket rolle eller at indgå som ligeværdig part i aktiviteten.

Sværhedsgrad: mellem

Egnet til antal personer: 2 elever eller flere

Se mere i de pædagogiske vejledninger på introduktionssiden

Læs mere om materialet i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet

 

Materialer:

 • Elevspørgsmål til ”Undersøgende workshops: Personen der ikke kan dø”
 • Elevadgang til computer

 

Tilrettelæggelse

 • Sikr dig inden undervisningen , at der ikke er grunde til, at eleverne ikke bør arbejde med temaet døden (fx dødsfald i nærmeste familie)
 • Sikr dig, at eleverne har forstået opgaven
 • Anskaf de øvrige nødvendige materialer (se materialer)
 • Aftal rammen for aktiviteten med eleverne (fx mht. deltagelse, tid til aktiviteten og tid til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Præsenter eleverne for opgaven, og aftal, hvordan de skal løse den. Aktiviteten har tre dele:

Del 1: Brainstorm i grupper

Først skal eleverne gå sammen i mindre grupper i ca. 15 min og brainstorme om, hvem personen der ikke kunne dø mon er, så de kan inspirere hinanden, når de skal skrive historien. Eleverne kan tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål.

Her er nogle spørgsmål, som du kan bruge som inspiration til novellen om personen der ikke kan dø.

 1. Hvor gammel er personen?
 2. Hvordan ser personen ud?
 3. Hvad arbejder personen med?
 4. Har personen børn? Hvis ja, kan de så heller ikke dø?
 5. Hvad kan personen godt lide at lave?
 6. Hvad bryder personen sig ikke om?
 7. Er personen bange for noget? Hvad?
 8. Er personen misundelig på dem, der godt kan dø? Hvorfor (ikke)?
 9. Er der noget som personen ønsker sig? Hvad?
 10. Føler personen sig ensom? Hvornår?
 11. Er der noget, som personen savner?
 12. Gør personen noget anderledes end andre mennesker?
 13. Hvem er personen venner med?
 14. Ville personen sige til andre, at han/hun ikke kan dø? Hvem? Hvorfor ikke?
 15. Hvorfor kan personen ikke dø? Er der fx en biologisk eller kemisk forklaring? Har personen selv valgt det?
 16. Er personen tilfreds med ikke at kunne dø? Hvorfor (ikke)?

Del 2: Individuel opgave

Derefter skal eleverne gå hver til sit og skrive en kort novelle eller et kort skuespil om personen der ikke kan dø. Eleverne kan tage udgangspunkt i den forrige brainstorm og spørgsmålene på elevark ”Undersøgende workshop: Personen der ikke kan dø”.

Del 3: Præsentation og fælles refleksion

Når alle er færdige, kan grupperne enten bytte noveller og læse hinandens historier, eller de kan opføre hinandens skuespil. Til sidst samles alle eleverne og taler om de historier, de har læst – var der nogle historier, der overraskede dem? Var de uhyggelige, sjove eller kedelige? Var der historier, der lignede hinanden?

Alt efter, hvor mange elever der er i alt, kan det være en fordel at afholde aktiviteten over flere lektioner, så eleverne har god tid til at læse hinandens historier eller opføre hinandens skuespil.

 

Evaluering

Det anbefales, at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over sin egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se de pædagogiske vejledninger på introduktionssiden for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen.

 

Relaterede aktiviteter:

Æstetiske refleksioner: Malerier: En begravelse og Flået tyrehoved

Æstetiske refleksioner: Rejsen til Fjerkongens rige

Feltarbejde og mini-projekter: Uretfærdighedsdrama

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.