Styrket indsats i PPR

Her finder du viden og inspiration om pædagogisk-psykologisk rådgivning. 

En del af materialerne på denne side er blevet til i forlængelse af initiativet En styrket indsats i PPR. Initiativet skal overordnet set styrke indsatsen i kommunernes pædagogisk-psykologiske rådgivning. Det sker gennem afprøvning, udvikling og forsøg med implementering af lettere behandlingsindsatser målrettet børn og unge, der mistrives og enten har eller er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse.