Styrket indsats i PPR

Her finder du viden og inspiration om pædagogisk-psykologisk rådgivning. 

37 kommuner har i satspuljeprojektet ”En styrket indsats i PPR” udviklet og afprøvet lettere, målrettede behandlingsindsatser til børn og unge, der er i psykisk mistrivsel eller har symptomer på psykiske lidelser. Her finder du viden og inspiration, som kan understøtte jeres arbejde med lettere behandling i PPR.

Om en styrket indsats i PPR

Aftale om satspuljen for hhv. sundheds- og ældreområdet 2019-2022 blev der afsat midler til initiativet ”En styrket indsats i PPR””. Med initiativet skulle indsatsen i kommunernes pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) styrkes gennem afprøvning af udvikling og forsøg med implementering af lettere behandlingsindsatser målrettet børn og unge, der mistrives eller har/er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse. Initiativet løb i perioden 2020-2023.

Med initiativet ”En styrket indsats i PPR” blev følgende gennemført:

  • En kortlægning og analyse af kommunernes nuværende PPR med otte pejlemærker for god praksis og forudsætninger for implementering af lettere behandlingstilbud (Deloitte, professionshøjskolerne Absalon og UCN, 2019-2020).
  • Et grundlag for udvikling og implementering af lettere behandlingstilbud i PPR med b.la. seks faglige anbefalinger (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, KL og Danske Regioner)
  • Afprøvning af lettere behandlingstilbud i 37 kommuner.
  • Evaluering af den kommunale afprøvning af lettere behandlingstilbud (VIVE, 2024).
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.