Undersøgelse

Undersøgelseskompetence er karakteriseret ved den empiriske tilgang, hvor der på tværs af naturfagene indgår undersøgelser, der tager udgangspunkt i egen undren, spørgsmål og hypoteser. 

I undersøgelseskompetence indgår metodiske tilgange som observation, eksperimenter, klassifikation, manuelle færdigheder, dataindsamling og behandling, kritik af metoder samt generalisering mellem praksis og teori. En elev med undersøgelseskompetence vil kunne formulere spørgsmål, som kan undersøges naturvidenskabeligt. I forlængelse heraf vil eleven kunne vælge faglige undersøgelsesmåder, designe egne undersøgelser og indsamle data på naturvidenskabelig vis. Hvor det er relevant, vil eleven kunne medtænke og vurdere kvaliteten af undersøgelser, for eksempel i form af undersøgelsessystematik, variabelkontrol og væsentlige fejlkilder.

Læs mere om kompetenceområdet undersøgelse i Faghæftet for natur/teknologi.
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Få ideer til at arbejde med undersøgelseskompetencen her.

Inspirationsmaterialer