Matematiske kompetencer

Matematiske kompetencer handler om at kunne bruge sin viden og kunnen inden for matematik i situationer, hvor det er nødvendigt.

Det er en del af de matematiske kompetencer at kunne løse problemer, undersøge samt stille og svare på spørgsmål, der handler om matematik. Undervisningen skal også sætte fokus på at kommunikere om matematik og på at anvende, vælge og vurdere forskellige hjælpemidler.

Læs mere om kompetenceområdet i Faghæftet for matematik
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Læs om arbejdet med matematiske kompetencer her.

Inspirationsmateriale