Aktivitet

Modellering, måling og materialetransport ved Femern

Med byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen bliver der dagligt sendt og modtaget store mængder varer i gardintrailere. Aktiviteten sætter fokus på kompetenceområderne modellering og måling i matematik.

Ved byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen arbejder lager- og logistikmedarbejdere hver dag med at pakke kasser i gardintrailere og på EUR-paller. I denne aktivitet arbejder eleverne undersøgende med måling og modellering, for at finde den bedste måde at laste kasserne på.

Matematik 7.-10. klasse 
Kompetenceområde: Modellering og måling
Tidsforbrug: 2 lektioner

Uddannelse og job

Matematik + Uddannelse og job = succes

 

Det er vigtigt at koble undervisningen i fagene til arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job. Gennem deres skolegang, skal eleverne lære om egne muligheder, ønsker og forudsætninger, og hvordan disse bringes i spil i uddannelses-, arbejds- og voksenverdenen.

Koblingen mellem matematik og uddannelse og job kan give eleverne en oplevelse af at undervisningen og deres overvejelser omkring uddannelse og et fremtidigt arbejdsliv hænger meningsfuldt sammen.

Tre sammenhænge til uddannelse og job

1. Kobling til omverdenen: Undervisningen tager udgangspunkt i en case fra det omgivende samfund, nemlig Femern Bælt-forbindelsen. Det giver eleverne en variation af erfaringer og viden, hvor eleverne selv er praktisk og aktivt deltagende.

2. Karrierelæring: Undervisningen giver eleverne konkret indblik i en del af den erhvervsfaglige uddannelses- og arbejdsverden. Elevernes viden om forskellige karriereveje øges, og gennem fælles refleksioner kan de blive klogere på egne muligheder og forudsætninger.

3. Fremtidens arbejdsmarked: Undervisningen giver eleverne et branchekendskab og en forståelse for arbejdsmarkedet, som også rummer perspektiver på samfundstendenser som fremtidens arbejdsmarked og nyttige kompetencer.

 

Tre aktiviteter der kombinerer Uddannelse og job med naturfag, matematik og samfundsfag

unpublished

Værd at tænke på i din forberedelse


 • Hvordan har eleverne tidligere arbejdet med modelleringsprocesser?
 • Har eleverne erfaring med at arbejde undersøgende i matematik?
 • Er eleverne vant til og trygge ved gruppearbejde, og hvordan skabes der bedst rum for samtale og diskussion i bearbejdningsfasen?
 • Hvordan har eleverne arbejdet med præsentationer i undervisningen?

For at give eleverne en forståelse for, hvad en gardintrailer er, kan du med fordel søge og vise billeder på internettet. Betegnelsen gardintrailer er valgt, da det er den korrekte betegnelse for hovedparten af de ”lastbiler”, der bliver anvendt i Danmark.

I undersøgelsesfasen kan eleverne med fordel arbejde i grupper, da det giver mulighed for faglige diskussioner og drøftelser undervejs i arbejdet med at undersøge, hvordan opgaven kan løses. Opgaven kan f.eks. tænkes som en samarbejdsøvelse mellem elever med forskellige styrker.

Den fælles opsamling kan afsluttes med en dialog, som bringer emnet tættere på kompetenceområderne i det obligatoriske emne uddannelse og job, som sammenhængen mellem uddannelse og job eller arbejdsvilkår på en fysisk arbejdsplads.


Aktiviteten består af tre faser og en
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

1. Forståelse for lager- og logistikarbejde

Kortlæg elevernes forforståelse

Brug samtalestartere i dialogen med eleverne og noter f.eks. i et mindmap:

 • Der er varer i alle butikker, men hvordan transporteres de ud til butikkerne?
 • Kender I til byggeriet ved Femern Bælt, hvor transport af byggevarer er afgørende for at holde byggeriet i gang?
 • Kender I nogen, der arbejder på lager, eller med at køre rundt med varer?
 • Hvorfor er det vigtigt at kunne laste varer effektivt? (Bl.a. miljømæssige, sundhedsmæssige, ressourcemæssige årsager)
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Jonas er lagermedarbejder og arbejder med en lang række praktiske opgaver på byggepladsen ved Femern Bælt-byggeriet.

 

Jonas er lagermedarbejder og arbejder med en lang række praktiske opgaver på byggepladsen ved Femern Bælt-byggeriet. Han skal bl.a. modtage, registrere, holde styr på og udlevere varer, køre gaffeltruck og samarbejde bredt med alle ansatte på byggepladsen. Filmen med Jonas giver eleverne indblik i det store logistiske arbejde med varetransport, som kendetegner store byggerier som Femern Bælt-forbindelsen

2. Undersøgelse, modellering og måling i grupper

Eleverne skal gennem to modelleringsopgaver, hvor de arbejder undersøgende med at laste kasser i en gardintrailer og på en EUR-palle.

 

Opgave 1: Modellering med matematik

I opgave 1 skal eleverne fylde en gardintrailer med kasser i to forskellige størrelser. Eleverne skal vise med forklaring og tegning, hvordan de vil få flest muligt kasser ind i traileren.

Hent elevark med opgavebeskrivelser (PDF)

 

Forslag til spørgsmål

Hvis eleverne går i stå, kan du undervejs spørge dem:

 • Hvordan kan du få plads til flest kasser, hvis du kun fokuserer på bredden?
 • Hvordan kan du få plads til flest kasser, hvis du kun fokuserer på nederste lag?
 • Hvorfor kan du ikke finde antallet af kasser ved at tage rumfanget af traileren og dividere med rumfanget af kasserne?
 • Hvor højt er det realistisk at bygge i højden, hvis lagermedarbejderen ikke har nogle hjælpemidler til rådighed?
 • Skal der være noget plads i enden, så det er muligt at gå ind i traileren?

Opgaven har ikke et entydigt facit - den kan løses på mange forskellige måder alt afhængig af, hvilke kasser eleverne vælger at anvende samt hvilke valg, de har taget i deres modelleringsproces. Nogle elever vil måske argumentere for, at man kan pakke helt op til loftet ved hjælp af f.eks. en palleløfter og andre vil argumentere for, at man ikke kan pakke så højt, hvis det er en person, der står på gulvet og skal løfte kasserne.

 

Opgave 2: Praktisk modellering
I opgave 2 skal eleverne også bruge modellering og måling til at laste materialer på en grundflade – her er materialerne dog fysiske.

Opgaven gøres praksisnær ved at have to typer flyttekasser, samt en EUR-palle til rådighed i klassen. Hvis du ikke kan skaffe kasser med de mål, som er angivet i opgaven, skal du blot ændre disse i opgaven. Som alternativ til kasser kan opgaven laves med centicubes, legoklodser, tændstikæsker, mælkekartoner eller anden fysisk materiale med en grundflade, der passer til det valgte materiale.

Hent elevark med opgavebeskrivelser (PDF)

 

Forslag til spørgsmål

Hvis eleverne går i stå, kan du undervejs spørge dem:

 • Hvordan kan du optimalt placere kasserne i bunden, hvis du kun bruger Senior kasser?
 • Hvordan kan du optimalt placere kasserne i bunden, hvis du kun bruger Junior kasser?
 • Hvordan kan du optimalt placere kasserne i bunden, hvis du bruger én Senior kasse og resten som Junior?
 • Hvordan kan du optimalt placere kasserne i bunden, hvis du bruger to Senior kasser og resten som Junior osv.?

3. Fælles opsamling og diskussion

Aktiviteten afsluttes med en opsamling i plenum, hvor eleverne skal fortælle, hvordan de greb opgaven an. Fokus er ikke på, hvor mange kasser eleverne fik plads til, men derimod på, hvordan eleverne gennem en undersøgende tilgang og fælles diskussioner fandt frem til deres bud på, hvordan opgaven kunne løses.

Forslag til spørgsmål

I den afsluttende plenumdiskussion kan du sætte fokus på elevernes processer ved at spørge:

 • Hvordan greb I opgaven an?
 • Kunne I have løst opgaven på en anderledes måde?
 • Var der noget I var uenige om? I så fald hvordan nåede I til enighed?
 • Var der nogle steder, hvor jeres beregninger ikke passede med virkeligheden?

 

Evaluering

Tal også med eleverne om de matematiske og praktiske færdigheder og kompetencer som lager- og logistikmedarbejdere har brug for at mestre. Hvilke konsekvenser for byggeriet ved Femern Bælt har det, hvis der sker fejl i henholdsvis det praktiske og det matematiske arbejde?

Siden er opdateret 26. januar 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.