Faglige udfordringer

Faglige udfordringer i matematik kommer til udtryk på mange måder.

For at kunne afhjælpe faglige udfordringer, må det undersøges, hvad eleven præcis kan og ikke kan. Gennem dialog med eleven kan læreren få indsigt i, hvilket forståelsesgrundlag der er at arbejde videre ud fra. Derefter kan undervisningen tilrettelægges ud fra dette grundlag.

Find viden om og redskaber til at arbejde med de faglige udfordringer i matematik for både de fagligt svageste og de højtbegavede elever. Få også konkret inspiration til arbejdet med turboforløb.

Find desuden mere viden om arbejdet med talblindhed her

Redskaber og artikler