Faglige udfordringer

Faglige udfordringer i matematik kommer til udtryk på mange måder.

For at kunne afhjælpe faglige udfordringer, må det undersøges, hvad eleven præcis kan og ikke kan. Gennem dialog med eleven kan læreren få indsigt i, hvilket forståelsesgrundlag der er at arbejde videre ud fra. Derefter kan undervisningen tilrettelægges ud fra dette grundlag.

Find viden om og redskaber til at arbejde med de faglige udfordringer i matematik.

GSK - puljeprogram - hvad virker matematik
Barn hinker i hinkerude - Fotograf: Katrine Catala
Blyant - Fotograf: Katrine Catalan

Siden er opdateret 04. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.