Kildearbejde

I faget historie bruges det udvidede kildebegreb. Det vil sige, at kilder kan forstås som spor, medier og andre udtryksformer, der kan give viden om en historisk problemstilling.

Undervisningen skal sætte fokus på fortolkninger, der bliver formidlet som fortalt historie. Evnen til at håndtere kilder og arbejde kildekritisk skal bygges op gennem forløbet, så eleverne kan forstå, tolke og udvælge relevante kilder, når de skal arbejde med problemstillinger i faget. Derfor skal der allerede fra start arbejdes med tilpassede kildekritiske begreber og metoder. Kildekritik skal være en fast del af arbejdet med alle emner og temaer.

Læs mere om kompetenceområdet i Faghæftet for historie
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Find inspiration til arbejdet med kilder her.

Inspirationsmaterialer