Sproglig udvikling

Håndværk og design har mange specifikke begreber, som eleverne stifter bekendtskab med disse ord og begreber fra første dag i faglokalet.

GSK. Formålstekst. Sproglig udvikling

Sproglig udvikling er et af de tre tværgående temaer, som alle fag skal have fokus på. Fagord, begreber og fagspecifikt sprog giver mulighed for at udtrykke sig om og formidle fagligt indhold. Du kan arbejde med dette gennem faglig læsning og skrivning og ved at arbejde med de fire færdigheder lytning, læsning, at tale og skrive i tæt samspil.

Find idéer til arbejdet med sproglig udvikling i faget.

GSK. Sproglig udvikling. Kapacitetsmodel og sprogskema

Redskaber til arbejdet med sproglig udvikling

Kapacitetsmodellen kan bruges i arbejdet med sproglig udvikling på skolen, mens sprogskemaet kan bruges til at sætte fokus på sproglig udvikling i konkrete forløb.

Modellen kan synliggøre de gradvise trin, en skole kan bevæge sig på, hvis den vil arbejde målrettet med elevernes sproglige udvikling. 

Modellen kan bruges til at drøfte, hvor I ser jeres egen skole placeret, og hvordan I kan komme videre med arbejdet med sproglig udvikling fra trin til trin.

Skemaet er et eksempel på, hvordan du kan arbejde med sproglig udvikling i konkrete forløb. Skemaet er udfyldt med udgangspunkt i et forløb til faget kristendomskundskab.

Dette sprogskema kan printes eller downloades og bruges i planlægningen af nye forløb.