Styrk elevernes sprog, læselyst og læseforståelse

Viden Om-udgivelsen giver viden om og inspiration til, hvilke redskaber du kan anvende i den faglige undervisning for at styrke elevernes sprog og læseforståelse. Find de konkrete redskaber på side 6-8 i vidensnotatet.