Redskab

Læselyst i fagene

Inspirationsmaterialet er målrettet mellemtrin og udskoling og drejer sig om faglig læsning med fokus på lyst.  

At lære eleverne at læse fagenes tekster er en opgave for faglærerne. Hvert fag har sit sprog og sine teksttyper, og eleverne tilegner sig fagene gennem aktiviteter, samtaler, læsning og skrivning i fagene. Fagtekster er ikke gennemsigtige, og ikke alle elever kan på egen hånd regne ud, hvordan de læser og forstår et givet fags tekster. Ofte skal der guidning til, så fagenes verden af viden åbner sig for dem.

En forudsætning for at kunne deltage i undervisningen er, at eleverne forstår det faglige indhold, de bliver undervist i. Hvis teksterne opleves som svære og uforståelige, er det nemt at give op og udvikle undvigestrategier, så man undgår at skulle tygge sig igennem de svære tekster. Men det er ikke vejen frem mod forståelse og uddannelse. Så hvordan kan noget, der er svært for mange elever, blive lystfyldt?

I inspirationsmaterialet gives råd og tips til, hvordan faglærerne kan indrette et godt læsemiljø, udvikle deres læseundervisning og udvælge læsestrategier og læseaktiviteter, der kan motivere eleverne til faglig læsning i fagene. Der er både generelle og specifikke råd at hente. Råd, der alle knytter sig til det at arbejde med fagtekster i skolen på måder, der engagerer eleverne.

Kreditering

Materialerne om læselyst er produceret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.