Projektopgaven

Projektopgaven er en tværfaglig opgave i 9. klasse, som skal give eleven indsigt i projektarbejdsformen. Eleverne skal belyse en problemstilling, som de selv er med til at formulere. 

GSK. Projektopgaven. Formålstekst

Bekendtgørelsen om projektopgaven opstiller retningslinjer for gennemførelsen af projektopgaven. Så længe der arbejdes efter retningslinjerne, er det frit for den enkelte skole, hvordan arbejdet bliver organiseret.

Link til bekendtgørelse om projektopgave i folkeskolens 9. klasse.

Læs også om projektopgaven på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Her finder du også ofte stillede spørgsmål og svar.

Link til information om projektopgaven.

Her på siden finder du inspiration og redskaber til at forberede, afvikle og bedømme projektopgaven. 

GSK_Projektopgaven_inspirationsmaterialer med billeder

Inspirationsmateriale

Projektopgaven. Inspiration og redskaber

GSK_Projektopgaven_Innovation og entreprenørskab

Projektopgaven som en del af det tværgående emne Innovation og entreprenørskab