Bekendtgørelsen om projektopgaven opstiller retningslinjer for gennemførelsen af projektopgaven. Så længe der arbejdes efter retningslinjerne, er det frit for den enkelte skole, hvordan arbejdet bliver organiseret.

Her på siden finder du inspiration og redskaber til at afvikle og bedømme projektopgaven.