Nyhed

Nye og opdaterede faghæfter

Valgfagene arbejdskendskab, drama, filmkundskab, håndværk og design, madkundskab og medier samt det obligatoriske emne SSF har fået nye faghæfter, mens de øvrige faghæfter er blevet opdateret som led i en løbende kvalitetssikring og ændringer i enkelte fag. 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Faghæfterne samler folkeskolens formål, Fælles Mål, læseplan og undervisningsvejledning for de enkelte fag.

Sidste skoleår udgav Børne- og Undervisningsministeriet nye faghæfter i alle obligatoriske fag samt i udvalgte valgfag og obligatoriske emner som opfølgning på den politiske aftale om at lempe bindingerne i Fælles Mål fra 2017. Nu er faghæfterne til de resterende valgfag og det obligatoriske emne SSF ligeledes blevet udarbejdet.

Find faghæfterne for dine fag og emner og få inspiration til din undervisning:

I 2017 blev de tidligere bindende færdigheds- og vidensmål i Fælles Mål gjort vejledende. Ændringen har til formål at give lærere og pædagoger et større professionelt råderum i tilrettelæggelsen af deres undervisning. Ministeriet udgav på den baggrund i 2019 reviderede læseplaner og undervisningsvejledninger, der afspejler de løsnede bindinger. I de reviderede læseplaner og vejledninger er der desuden tilføjet flere nye elementer, bl.a. et afsnit om fagets identitet og en række refleksionsspørgsmål, der kan give inspiration til undervisningen. 

Siden har der været behov for at præcisere enkelte formuleringer i materialerne. Der er derfor nu udkommet en opdateret 2. udgave af materialerne. 

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.