Nye og opdaterede faghæfter

Valgfagene arbejdskendskab, drama, filmkundskab, håndværk og design, madkundskab og medier samt det obligatoriske emne SSF har fået nye faghæfter, mens de øvrige faghæfter er blevet opdateret som led i en løbende kvalitetssikring og ændringer i enkelte fag. 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Faghæfterne samler folkeskolens formål, Fælles Mål, læseplan og undervisningsvejledning for de enkelte fag.

Sidste skoleår udgav Børne- og Undervisningsministeriet nye faghæfter i alle obligatoriske fag samt i udvalgte valgfag og obligatoriske emner som opfølgning på den politiske aftale om at lempe bindingerne i Fælles Mål fra 2017. Nu er faghæfterne til de resterende valgfag og det obligatoriske emne SSF ligeledes blevet udarbejdet.

Find faghæfterne for dine fag og emner og få inspiration til din undervisning:

Siden er opdateret 14. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.