Drama

I valgfaget drama er der fokus på dramaproduktion og dramaanalyse.

Fagets formål

Eleverne skal i faget drama udvikle kompetencer og lyst til at bruge drama som udtryksmiddel. Eleverne skal fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Stk. 2. Eleverne skal gennem praksis udvikle deres forståelse af den dramatiske udtryksforms særlige kropslige, æstetiske og sociale muligheder.

Stk. 3. I drama skal eleverne udvikle deres forståelse og brug af det dramatiske udtryk som en mulighed for at indleve sig i mennesker, situationer og miljøer.

GSK. Valgfag og 10. klasse. Tekst om revidering af Fælles Mål

Revision af Fælles Mål, læseplaner og vejledninger

Som en opfølgning på lovændringen fra 2017 om at reducere antallet af bindende mål i Fælles Mål og som opfølgning på anbefalingerne fra Rådgivningsgruppen for Fælles Mål er læseplaner og undervisningsvejledninger i alle de obligatoriske fag og i nogle valgfag samt det obligatoriske emne færdselslære blevet revideret.

Revision af læseplaner og undervisningsvejledninger er dermed ikke foretaget i alle valgfag og obligatoriske emner, ligesom de obligatoriske fag og valgfag i 10. klasse heller ikke er revideret endnu. Revisionen i de fag, der mangler, vil ske, så de er klar til skoleåret 20/21. Lærerne skal i de fag, der mangler, anvende de eksisterende læseplaner og undervisningsvejledninger.  

Revision af læseplaner og undervisningsvejledninger for fagene i 10. klasse afventer anbefalingerne fra ekspertudvalget for erhvervsretning af 10. klasse, som blev nedsat i marts 2019.    

GSK. Fælles Mål. Print

Ønsker du at printe oversigten over Fælles Mål, anbefaler vi at ændre printerindstillingerne til A3-format samt papirretning til liggende.

GSK. Springfrøprisen. Beskrivelse

Springfrøprisen sætter fokus på fagligt inspirerende undervisningsforløb i musik, billedkunst, drama, madkundskab, idræt eller håndværk og design. Prisen er stiftet af Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet, og den uddeles én gang årligt.

Forløbene kan være tværfaglige eller tage udgangspunkt i et enkelt af de praktisk-musiske fag, og der kan være tale om alt fra musicals, animationer, udstillinger af elevværker eller noget helt fjerde – kun fantasien sætter grænser.

Herunder kan du læse om vinderprojekterne fra tidligere år og finde inspiration til din egen undervisning i de praktisk-musiske fag.

GSK. springfrøprisen. vindere 2018

Springfrøprisen: Vindere 2018

Eleverne har fokus på de farverige balloner Fotograf: Katrine Catalan
Fotograf: Katrine Catalan
Fotograf: Katrine Catalan

GSK. Springsfrøprisen. Vindere 2017.

Springfrøprisen: Vindere 2017

Fotograf: Katrine Catalan
Elever løber rundt udenfor på skolens arealer Fotograf: Katrine Catalan
Fotograf: Katrine Catalan

GSk. Springfrøprisen. Vindere 2016

Springfrøprisen: Vindere 2016

Elever i gang med at øve sig i musik Fotograf: Katrine Catalan
Maling står klar til brug Fotograf: Katrine Catalan
Elev i gang med en tegning Fotograf: Katrine Catalan

Siden er opdateret 12. august 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.