Madkundskab

I valgfaget madkundskab er der fokus på mad og sundhed, fødevarebevidsthed, madlavning, og måltid og madkultur.  

 

Fagets formål

Eleverne skal i faget madkundskab tilegne sig færdigheder og viden om mad, smag, sundhed, fødevarer, madlavning og måltider og dermed udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at vælge og vurdere egne smags- og madvalg. Eleverne skal opnå praktiske færdigheder inden for madlavning og kunne eksperimentere med såvel råvarer, opskrifter og retter som egen smag og andre æstetiske erfaringer. Eleverne skal kunne foretage kritisk reflekterede madvalg på baggrund af viden om fødevarer, sæson, oprindelse, sundhedsværdi, produktionsformer og bæredygtighed.

Stk. 2. Gennem alsidige læringsforløb skal eleverne udvikle selvværd, fantasi, madlavningsglæde og erkendelse, så de bliver i stand til begrundet at tage stilling til og handle i overensstemmelse med dette. Eleverne skal lære at forbinde viden med lyst og handling i en forpligtigende praksis. Faget skal tilrettelægges, så eleverne kan opleve værdien af et fællesskab omkring måltider.

Stk. 3. Eleverne skal lære at tage del i og medansvar for problemstillinger, der vedrører mad, madvalg, madlavning og måltider i relation til kultur, trivsel, sundhed og bæredygtighed.

Revidering af Fælles Mål, læseplaner og vejledninger

Som et led i at styrke praksisfagligheden i folkeskolen skal alle elever fra skoleåret 19/20 vælge mindst ét toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse. Alle elever skal tilbydes håndværk og design, og eleverne kan derudover tilbydes billedkunst, musik og madkundskab. Alle fire valgfag vil fra skoleåret 19/20 være toårige valgfag.

Nye Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger for valgfagene billedkunst og musik blev offentliggjort den 5. juli på emu.dk. Da håndværk og design og madkundskab i forvejen var toårige valgfag, har det ikke været nødvendigt at udarbejde nye Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger for disse to fag, og derfor er det de nuværende Fælles Mål og læseplaner, der fortsat gælder i dette skoleår for de to fag.  

 

Praksisfaglighed og prøve

Læs mere om det to-årige valgfag og aftalerne om styrket praksisfaglighed på ministeriets hjemmeside:

Praksisfaglighed i folkeskolen og på de frie skoler

Vejledning til prøven findes på uvm.dk: 

Prøvevejledninger 2019

 

Forløb og aktiviteter

Fotograf: Katrine Catalan

Siden er opdateret 27. februar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.