Revision af Fælles Mål, læseplaner og vejledninger

Reviderede udgaver af læseplaner og undervisningsvejledninger er tilgængelige i alle obligatoriske fag, emner og valgfag. Revideringen er sket som følge af lovændringen fra 2017, der reducerer antallet af bindinger i Fælles Mål. Undtaget herfra er dog de obligatoriske fag og valgfag i 10. klasse samt det obligatoriske emne uddannelse og job. Revisionen af læseplaner og undervisningsvejledninger for fagene i 10. klasse samt for det obligatoriske emne uddannelse og job afventer anbefalingerne fra ekspertudvalget for erhvervsretning af 10. klasse, som blev nedsat i marts 2019. Lærerne skal derfor i disse fag anvende de eksisterende læseplaner og undervisningsvejledninger.