Håndværk og design

I valgfaget håndværk og design er der fokus på forarbejdning, materialer og design.

Læs om valgfaget håndværk og design og find inspiration til din undervisning på denne side.

 

Fagets formål

Eleverne skal i faget håndværk og design gennem praktiske og sansemæssige erfaringer udvikle håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi. Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder om håndværk, forarbejdning, materialer og designprocesser gennem praktisk arbejde i værksteder med forskellige håndværk, primært i tekstil, træ og metal. Faget skal styrke elevernes innovative og entreprenante kompetencer.

Stk. 2. Eleverne skal i arbejdet med håndværk og design lære at forstå samspillet mellem idé, tanke og handling frem til et færdigt produkt. Gennem praktiske håndværks- og designprocesser skal eleverne lære at arbejde undersøgende, problemløsende og evaluerende, så en kreativ, innovativ og entreprenant tilgang fremmes. Eleverne skal såvel individuelt som i samarbejde gennem stillingtagen og handling opnå tillid til egne muligheder og opleve glæde ved at arbejde med hænderne.

Stk. 3. Eleverne skal gennem håndværk og design opnå forståelse for materiel kultur i elevernes hverdag og i forskellige kulturer og tidsperioder. Eleverne skal tilegne sig forståelse for ressourcer, miljø og bæredygtig udvikling i relation til håndtering af materialer.

Revidering af Fælles Mål, læseplaner og vejledninger

Som et led i at styrke praksisfagligheden i folkeskolen skal alle elever fra skoleåret 19/20 vælge mindst ét toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse. Alle elever skal tilbydes håndværk og design, og eleverne kan derudover tilbydes billedkunst, musik og madkundskab. Alle fire valgfag vil fra skoleåret 19/20 være toårige valgfag.

Nye Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger for valgfagene billedkunst og musik blev offentliggjort den 5. juli på emu.dk. Da håndværk og design og madkundskab i forvejen var toårige valgfag, har det ikke været nødvendigt at udarbejde nye Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger for disse to fag, og derfor er det de nuværende Fælles Mål og læseplaner, der fortsat gælder i dette skoleår for de to fag.  

Forløb

Fotograf: Katrine Catalan
Fotograf: Katrine Catalan
Fotograf: Katrine Catalan

Siden er opdateret 03. februar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.