Fortolkning

Fortolkningskompetence danner grundlag for udvikling af en nuanceret forståelse for andre perspektiver end ens eget.

Fortolkningskompetence stimuleres af mødet med en mangfoldighed af æstetiske tekster, som bidrager til udvikling af personlig og kulturel identitet. Fortolkningskompetence drejer sig om at lære at opleve, forstå, erkende og fortolke æstetiske tekster, gennem tekstens æstetiske behandling af et emne.

Læs mere om kompetenceområdet fortolkning i Faghæftet for dansk
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Find idéer til arbejdet med fortolkning her.

Forløb