Aktivitet

Ordsprog

Mellemtrin: Hvad er et ordsprog? Denne aktivitet sætter fokus på, hvordan ordsprogene er opstået, og hvilken rolle de spiller i sproget i dag. 

 

Aktiviteten er henvendt til 5.-6. klasse.
Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner.

Aktiviteten tager udgangspunkt i kompetenceområdet fortolkning og har fokus på, hvad der kendetegner et ordsprog, og hvordan det adskiller sig fra en talemåde.

 

Forudsætninger, form og indhold

Aktiviteten er et eksempel på, hvordan der kan arbejdes med sprog, ordsprog og ords betydning med udgangspunkt i sproget.dk.

Nogle ordsprog kan være svære at gennemskue, fordi de refererer til ældre begreber, som børn og unge i dag ikke nødvendigvis kender. I denne aktivitet kan eleverne læse historien bag udvalgte ordsprog for at forstå, hvad ordsprogene betyder.

Aktiviteten lægger op til, at eleverne skal blive klogere på:

 • Hvad er et ordsprog?
 • Hvordan opstår nye ordsprog?
 • Hvad er historien bag ordsprogene?
 • Hvad definerer talemåder og andre faste vendinger?
 • Hvad betyder forskellige ordsprog?

 

Tilrettelæggelse 

For at udføre aktiviteten skal temaet Ordsprog på Sproget.dk bruges. 

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden aktiviteten gennemføres:

 • Hvordan skal eleverne introduceres til begrebet ordsprog?
 • Hvilke ordsprog skal eleverne arbejde med?
 • Skal andre materialer eller ressourcer inddrages i arbejdet med ordsprogene?
 • Hvilke sider og opgaver/quizzer fra sproget,dk skal indgå i aktiviteten?
 • Hvordan skal elevernes forståelse af begrebet ordsprog og ordsprogenes betydning evalueres?

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er inddelt i to faser.
 

1. Introduktion
Læreren kan introducere aktiviteten ved eksempelvis at læse forsiden af temaet ordspog på sproget.dk sammen med eleverne. Herefter kan eleverne komme med bud på, hvad de ti kendte ordsprog betyder. Det kan eksempelvis ske gennem Cooperative Learning strukturen Par-sammenligning:

 • Læreren læser et af ordsprogene højt for klassen
 • Eleverne diskuterer betydningen af ordsproget med skulderpartneren
 • Makkerparret sammenligner deres svar med et andet makkerpars
 • De to makkerpar bliver enige deres fælles bud på ordsprogets betydning
 • Fælles opsamling
   

2. Ordsprog og deres betydning
Læreren kan i denne fase gennemgå de enkelte sider om ordsprog med klassen og lade eleverne svare på quizzerne på sproget.dk.

 

Evaluering

Ved aktivitetens afslutning kan læreren udlevere et post-it seddel til alle elever. Eleverne kan skrive hver 3 ting, som de ved nu, og som de ikke vidste før aktiviteten. Noten kan afleveres til læreren, som herved får indblik i, hvad eleverne lærte undervejs.

Der kan efter gennemførelsen af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

 • Hvordan bidrager aktiviteten til elevernes kendskab til ordsprog?
 • Kan eleven forklare forskellen mellem et ordsprog og en talemåde?
 • Hvordan fungerede brugen af de digitale quizzer/opgaver?
 • Kan sproget.dk indgå i fremtidig undervisning?

 

Kreditering

Hjemmesiden sproget.dk er resultatet af et samarbejde mellem Kulturministeriets institutioner for sprog og litteratur, Dansk Sprognævn (DSN) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL).

Siden er opdateret 09. juli 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.