Tale

Dansk som andetsprog tager udgangspunkt i at udvikle evnen til mundtlig kommunikation ud fra elevens aktuelle niveau.

Ved at arbejde med elevernes evne til at fortælle kan du på basisniveau gøre eleverne i stand til at beherske sproget. Senere kan undervisningen udbygge evnen til at bruge sproget personligt og alsidigt i dialog med andre. Det kan eksempelvis ske ved fokus på at referere og anvende begreber samt ved fokus på strategier til at udtrykke sig i forskellige sammenhænge.

Læs mere om kompetenceområdet tale i Faghæfterne i dansk som andetsprog basis og/eller supplerende. Faghæfterne indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Læs mere om og få ideer til arbejdet med tale her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.