Tale

Dansk som andetsprog tager udgangspunkt i at udvikle evnen til mundtlig kommunikation ud fra elevens aktuelle niveau.

Ved at arbejde med elevernes evne til at fortælle kan du på basisniveau gøre eleverne i stand til at beherske sproget. Senere kan undervisningen udbygge evnen til at bruge sproget personligt og alsidigt i dialog med andre. Det kan eksempelvis ske ved fokus på at referere og anvende begreber samt ved fokus på strategier til at udtrykke sig i forskellige sammenhænge.

Læs mere om kompetenceområdet tale i Faghæfterne i dansk som andetsprog basis og/eller supplerende. Faghæfterne indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Læs mere om og få ideer til arbejdet med tale her.

Inspirationsmateriale