Tale

Dansk som andetsprog tager udgangspunkt i at udvikle evnen til mundtlig kommunikation ud fra elevens aktuelle niveau.

Ved at arbejde med elevernes evne til at fortælle kan du på basisniveau gøre eleverne i stand til at beherske sproget. Senere kan undervisningen udbygge evnen til at bruge sproget personligt og alsidigt i dialog med andre. Det kan eksempelvis ske ved fokus på at referere og anvende begreber samt ved fokus på strategier til at udtrykke sig i forskellige sammenhænge.

Find viden om og idéer til arbejdet med tale.

Aktiviteter

Elever på gangen Fotograf: Katrine Catalan

Siden er opdateret 30. juli 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.