Sprog

Vi tilegner og udvikler vores sprog i fællesskaber og relationer med andre.

I børnehaveklassen udvikles både det mundtlige og skriftlige sprog med fokus på, at alle kan deltage aktivt i undervisningen og de sociale fællesskaber. Gennem et fokus på at tale, lytte, læse og skrive skal undervisningen understøtte den sproglige udvikling. Udviklingen kan for eksempel finde sted i dialoger, ved at lytte, fortælle, stille spørgsmål og lege med sproget. Undervisningen må give mulighed for at udvikle det grundlæggende talesprog og eksperimentere med skriftsproget.

Læs mere om kompetenceområdet sprog i Faghæftet for børnehaveklassen.
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Læs mere om og få ideer til arbejdet med sprog her.

Inspirationsmaterialer

GSK. Sproglig udvikling. Kapacitetsmodel og sprogskema

Redskaber til arbejdet med sproglig udvikling

Kapacitetsmodellen kan bruges i arbejdet med sproglig udvikling på skolen, mens sprogskemaet kan bruges til at sætte fokus på sproglig udvikling i konkrete forløb.

Modellen kan synliggøre de gradvise trin, en skole kan bevæge sig på, hvis den vil arbejde målrettet med elevernes sproglige udvikling. 

Modellen kan bruges til at drøfte, hvor I ser jeres egen skole placeret, og hvordan I kan komme videre med arbejdet med sproglig udvikling fra trin til trin.

Skemaet er et eksempel på, hvordan du kan arbejde med sproglig udvikling i konkrete forløb. Skemaet er udfyldt med udgangspunkt i et forløb til faget kristendomskundskab.

Dette sprogskema kan printes eller downloades og bruges i planlægningen af nye forløb.

Siden er opdateret 30. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.