Sundhed, ernæring og motion

Sundhed, ernæring og motion skal indgå som en integreret del af skoleforløbet på FGU.

En del af eleverne på den Forberedende Grunduddannelse kan have nogle uhensigtsmæssige sundheds- og livsvaner. Det er derfor vigtigt, at eleverne på FGU får ordentlig mad og præsenteres for gode livsvaner, herunder døgnrytme, motion og kost. Sundhed, ernæring og motion indgår derfor som en integreret del af skoleforløbet på FGU – for eksempel i produktion af daglige måltider og de aktiviteter, der foregår på skolen.

Artikler

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.