Artikel

Taknemmelighed som en del af undervisningen

Dette materiale har fokus på at styrke elevernes trivsel og evne til at kommunikere og reflektere.

Mindhelper.dk har i samarbejde med TrygFonden udarbejdet et undervisningsmateriale om taknemmelighed, der sætter fokus på elevernes individuelle trivsel og trivslen i klassen. Mindhelper.dk er en informationshjemmeside for unge om mental sundhed. Siden udvikles af de fem regioner i fællesskab.

 

Taknemmelighed på skemaet

Materialet er produceret til danskundervisningen i 7.-10. klasse og FGU. I FGU kan forløbet anvendes i den obligatoriske danskundervisning, hvor eleverne opnår kompetencer i at kunne skrive, læse, lytte og aktivt deltage i samtaler og diskussioner med evne til at begrunde egne holdninger.

Undervisningen kan kombineres med faget identitet og medborgerskab, hvor en del af kernestoffet fokuserer på mental trivsel som grundlag for sundhed.

Materialet spiller ind i flere af fagets faglige mål:

  • At kunne indgå i fællesskaber
  • At kunne forholde sig til betydningen af egen sundhed og mental trivsel i forhold til videre uddannelse og arbejde
  • At opnå viden om forskellige livsopfattelser og deres betydning for den enkelte samt for fællesskabet i et historisk perspektiv

 

Opbygning af materialet og tanker bag

Materialet er tilgængeligt enten fysisk eller digitalt og består af lærervejledning, informationstekst om forløbet og øvelseshæfter.

Undervisningsmaterialet om taknemmelighed tager udgangspunkt i en række korte videoer, der formidler viden og introducerer øvelser. Forløbet er bygget op i fem faser, der hver kan gennemføres på ca. 1 lektion:

  • Fase 1: Taknemmelighed: Den videnskabelige genvej til mere glæde
  • Fase 2: Få øje på små kilder til glæde i hverdagen
  • Fase 3: Vis andre din taknemmelighed
  • Fase 4: Læg mærke til goder i samfundet
  • Fase 5: Hold fast i taknemmeligheden

De fem faser udgør et sammenhængende undervisningsforløb, men læreren kan også vælge kun at bruge dele af materialet.

Materialet er tilrettelagt ud fra en række didaktiske principper. Praktisk opgaveløsning er kombineret med teori, refleksion og plads til fordybelse over både egne og andre elevers tanker. Fundamentet for undervisningsforløbet i materialet er videoerne, som giver perspektiv og lægger op til debat/diskussion mellem elever og lærer. Det giver mulighed for at styrke den sociale og faglige udvikling.

Flere opgaver er forbundet med en perspektivering til samfundet, så eleverne også kan motiveres til at se, hvilken forskel de gør, når de reflekterer over taknemmelighed.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet med fundament i taknemmelighedsforskning og litteratur. 

 

Find materialet

Du kan læse mere om undervisningsmaterialet og finde det på Taknemli.dk.

 

Kreditering

Undervisningsmaterialet er udviklet af teamet bag Mindhelper.dk i samarbejde med eksperter i filosofi, psykologi og undervisning.

Materialet tager udgangspunkt i forskning, særligt universitetsprofessoren Robert Emmons, der er førende ekspert inden for forskning om taknemmelighed. Han har også skrevet flere bøger om emnet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.