Artikel

Elevråd og elevdemokrati

Et velfungerende elevråd og elevdemokrati kan gøre fællesskabet og dagligdagen bedre på FGU-institutionerne, derfor er elevrådsarbejde vigtigt for både institution og elever.

Et elevråd bidrager til, at elevernes stemme bliver hørt, når der tages beslutninger på institutionen. Elevrådet kan også stå for sociale, personlige og kulturelle aktiviteter og dermed være med til at styrke fællesskabet og dagligdagen på institutionen. 

Gennem elevrådet får eleverne mulighed for at opleve demokrati i praksis, hvilket kan give dem en større demokratisk forståelse og dannelse. Det styrker elevernes demokratiske selvtillid og giver dem en tro på, at de kan gøre en forskel, når de oplever at have indflydelse på egen hverdag og den institution og uddannelse, de går på. Samtidig kan det giver eleverne medejerskab i forhold til uddannelsen, når de bliver hørt og involveret i beslutningerne, hvilket kan give dem lyst til at engagere og tage medansvar for hverdagen og fællesskabet på deres uddannelse.

 

Skab gode rammer for inddragelse af eleverne og et aktivt elevrådsarbejde

Det er institutionernes opgave at give eleverne mulighed for at påvirke både små og store beslutninger og understøtte oprettelsen af elevråd. Derfor er det vigtigt, at ledelse, lærere og elever arbejder sammen for at styrke forudsætningerne for et velfungerende elevdemokrati.

Nogle skoler har allerede et velfungerende elevrådsarbejde, mens andre skoler har sværere ved at få elevrådet til at fungere. Det kan skyldes, at eleverne ikke føler sig hørt, at eleverne ikke engagerer sig, eller at institutionens ledelse ikke prioriterer elevrådsarbejdet. Institutionerne kan støtte op om elevrådsarbejdet ved give elevrådet og elevdemokratiet opmærksomhed fra ledelsens side og dermed åbne op for, at eleverne kan gribe ansvaret om at være med til at påvirke og forandre skolen i en retning, der giver mening for dem. Man kan også udpege en lærer, som brænder for elevdemokrati til at sørge for, at der er systematisk arbejde og opfølgning, eksempelvis med møder hver fjortende dag for at hjælpe elevrådet på vej.

 

Inspirationsmateriale og aktiviteter om elevråd og elevdemokrati

Nedenfor kan du hente inspirationsmaterialer og øvelser til at ruste skolens personale i at styrke elevdemokratiet. Du kan blandt andet finde inspiration til, hvordan eleverne får erfaringer med at påvirke deres omgivelser, opnår viden om deres muligheder for indflydelse, og få indsigt i, hvad det betyder at gå på kompromis.

Inspiration til målsætninger for elevrådsarbejdet

Aktivitet: Elevdemokrati og elevinddragelse

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

 

Inspirationsvideoer til arbejdet med at starte et elevråd

På siden duu.dk kan du se to videoer om udfordringer og løsninger fra arbejdet med at starte et elevråd på erhvervsuddannelserne.

 

Kilder

Børne- og undervisningsministeriet (2020) ”Demokrati under udvikling” duu.dk [8.10.2020]

BEK nr 84 af 30/01/2013 – Bekendtgørelse om elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller erhvervsrettet uddannelse samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.