Artikel

Informationsbrev til ledere

Informationsbrevet indeholder oplysninger til institutionens ledelsen om gennemførelsen af trivselsmålingen via det centrale trivselsværktøj, som Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed

Siden er opdateret 04. oktober 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.