Den nationale trivselsmåling

FGU-trivselsmåling: Information og vejledning til ledelsen

FGU-trivselsmåling: Information og vejledning til lærere og andre medarbejdere

Teknisk vejledning til trivselsværktøjet (PDF)
Vejledningen indeholder korte beskrivelser af ændringer til trivselsværktøjet i 2023-versionen, samt hvordan eleven besvarer trivselsmålingen.

Informationsbrev til elever
Indeholder oplysninger til FGU-elever, om hvordan trivselsundersøgelsen gennemføres. Brevet skal sikre, at elever bliver oplyst om trivselsmålingen.

Informationsbrev til ledere
Oplysninger til institutionens ledelse om gennemførelsen af trivselsmålingen via det centrale trivselsværktøj, som Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed.

Læs om følgeforskning og trivsel på UVM.dk