Ordblindhed

På FGU skal alle elever tilbydes et helhedsorienteret og ordblindevenligt undervisningsmiljø.

Ordblindhed er en specifik læsevanskelighed, som betyder, at ordblinde elever har svært ved at lære at læse ved at koble bogstaver til lyd og lyd til bogstaver.

På FGU skal indsatsen overfor ordblinde elever især ske gennem et inkluderende læringsmiljø, men kan i særlige tilfælde ske i form af specialundervisning.

Her får du viden om ordblindhed, og hvordan ordblindhed kan påvirke ordblinde elevers skolegang. Du får også inspiration til, hvordan du kan være med til at skabe et godt læringsmiljø for ordblinde elever.

Ordblindhed.dk

Ordblindhed.dk henvender sig til mennesker med ordblindhed og deres familier, men også til fagfolk og virksomheder. Her finder du blandt andet information om lovgivning, støttemuligheder, ordblindeundervisning og rådgivningstilbud for mennesker med ordblindhed.

Læs mere på ordblindhed.dk

ORD22_ordblindhed_flere områder

Ord22

Forskning og viden om ordblindhed og andre læsevanskeligheder i tekst og levende billeder

GODS – Guide til ordblindevenlig didaktik i skolen

GODS – Guide til ordblindevenlig didaktik i skolen – er artikler og film, der giver inspiration til ordblindevenlig didaktik og samarbejde. GODS er oprindeligt udviklet til grundskolen, men materialet kan også være til inspiration for FGU’erne.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.