Prøver og eksamen

Prøveformen og evaluering i forbindelse med faget er fastlagt i læreplanen til faget. Prøveformen i  PASE er er praktisk prøve over flere dage,

FGU - prøver og eksamen - fag

Prøverne i FGU er praksisorienterede lokalt stillede prøver.

På FGU er der løbende fokus på progression i den enkelte elevs forløb mod uddannelse og beskæftigelse.

Til hver læreplan er der udarbejdet en prøvevejledning, der udfolder, forklarer og eksemplificerer læreplanens bestemmelser om prøverne.

Se mere om prøver og eksamen i temaet om prøver her på emu.

Se også materialer fra de tidligere afholdte prøveseminarer for FGU-lærere og ledere – afholdt i februar og marts 2020

FGU - eksamen - Praktisk prøve over flere dage

I denne film kan du blive klogere på den praktiske prøve over flere dage, og du kan se et eksempel på, hvordan den praktiske prøve over flere dage kan se ud på FGU.

© Børne- og Undervisningsministeriet
FGU - prøve - over flere dage - eksempel (december 2019)
Siden er opdateret 28. juli 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.