Artikel

Eksempel på praktisk prøve i PASE

Eksemplet giver inspiration til, hvordan man kan planlægge og udføre den gode praktiske prøve over flere arbejdsdage i faget PASE.

Prøven i PASE er en praktisk prøve over flere arbejdsdage, som afsluttes ved, at eksaminanden fremlægger sit arbejde. Som grundlag for den mundtlige eksamination stilles eksaminanden en opgave, som løses inden for to dage.

Opgaven består af fem delopgaver, der repræsenterer kernestoffet bredt, og som har baggrund i en case. Produktet af elevens arbejde kan være et fysisk produkt, et skriftligt oplæg eller anden dokumentation for løsning af opgaverne.

Eksaminanden løser opgaven alene eller i samarbejde med andre.

Censor deltager ved den mundtlige eksamination, hvor det udarbejdede produkt fremlægges.

Censor udvælger ved eksaminationen minimum to delopgaver, som eksaminanden skal fremlægge.

Læs mere om prøven i fagets læreplan afsnit 4.3.

 

Eksempel på praktisk prøve

Som inspiration til, hvordan den praktiske prøve kan udformes, har særlige censorer i PASE, Thomas Jakobsen, Ulla-Britt Dalgaard og Kirsten Duelund Hansen (oktober, 2019) udarbejdet et materiale, som findes herunder som PDF-fil.

I eksemplet er der blandt andet:

  • En case med fem delopgaver, som repræsenterer kernestoffet bredt.
  • Beskrivelse af prøven og dens forløb.
  • Vejledende karakterbeskrivelser.
  • Konkretiserede bedømmelseskriterier
  • Notatskema for eksaminator og censor til brug ved prøven.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.