Prøverne i FGU er praksisorienterede lokalt stillede prøver.

På FGU er der løbende fokus på progression i den enkelte elevs forløb mod uddannelse og beskæftigelse.

Til hver læreplan er der udarbejdet en prøvevejledning, der udfolder, forklarer og eksemplificerer læreplanens bestemmelser om prøverne.

Se mere om prøver og eksamen i temaet om prøver her på emu.

Se også materialer fra de tidligere afholdte prøveseminarer for FGU-lærere og ledere – afholdt i februar og marts 2020