Helhedsorienteret undervisning – værktøj til tilrettelæggelse af undervisning

Anvend værktøjet til at tilrettelægge helhedsorienteret undervisning på FGU.

Helhedsorienteret undervisning er en tilgang til at udvikle undervisningsforløb, hvor lærerne samarbejder om autentiske forløb, der skaber engagement og læring hos eleverne. Helhedsorienteret undervisning er et af de didaktiske principper for FGU. Tilgangen hænger tæt sammen med den praksisbaserede tilgang til læring og uddannelsens fokus på at skabe et inkluderende læringsmiljø.

© Børne- og Undervisningsministeriet
© Børne- og Undervisningsministeriet
Siden er opdateret 22. august 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.