Prøver og eksamen

Prøveformen og evaluering i forbindelse med faget er fastlagt i læreplanen til faget. Prøveformen i  dansk som andetsprog er portfolioprøve.

FGU - prøver og eksamen - fag

Prøverne i FGU er praksisorienterede lokalt stillede prøver.

På FGU er der løbende fokus på progression i den enkelte elevs forløb mod uddannelse og beskæftigelse.

Til hver læreplan er der udarbejdet en prøvevejledning, der udfolder, forklarer og eksemplificerer læreplanens bestemmelser om prøverne.

Se mere om prøver og eksamen i temaet om prøver her på emu.

Se også materialer fra de tidligere afholdte prøveseminarer for FGU-lærere og ledere – afholdt i februar og marts 2020

FGU - eksamen - portfolieprøven

I denne film kan du blive klogere på portfolioprøven, og du kan også se et eksempel på, hvordan en portfolioprøve kan se ud på FGU.

© Børne- og Undervisningsministeriet
FGU - prøve - portfolio - eksempel (december 2019)