Redskab

Information og vejledning til skolens ledelse

Her finder du både vigtige informationer om trivselsmålingen og vejledning til arbejdet med trivselsmålingen før, under og efter gennemførelsen af målingen. 

Måleperioden for trivselsmålingen løber fra 1. november til 31. december. Skolen fastsætter, hvornår den enkelte elev skal gennemføre målingen inden for perioden. Både elever på grundforløb og hovedforløb samt elever i det studiekompetencegivende forløb, som er på skolen (har et skoleforløb) i måleperioden, skal deltage i elevtrivselsmålingen. 

eud_trivselsmålinger 2023

Den nationale trivselsmåling

Informationsbrev til ledelsen på erhvervsuddannelsesinstitutioner
Oplysninger om gennemførelsen af trivselsmålingen via det centrale trivselsværktøj, som Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed.

Informationsbrev til elever/lærlinge
Vigtig information om gennemførsel og rettigheder til eleverne/lærlingene om trivselsmålingen.

Information og vejledning til skolens ledelse

Information og vejledning til lærere og andre medarbejdere

Trivselsmålingens spørgeramme kan læses i bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Læs mere om trivselsmålingerne på uvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.