Trivselsmåling

Trivselsmålingen er en årlig, national måling, der har til formål at følge og styrke udviklingen i elevernes trivsel på erhvervsuddannelserne.