Redskab

God praksis for undervisningsmiljøer på erhvervsuddannelserne

Her finder du materialer, der har til formål at understøtte udviklingsarbejdet og fastholde opmærksomheden på det gode undervisningsmiljø. 

Materialet sætter fokus på fire punkter i elevernes uddannelsesrejse. Videoer, udviklingsredskab og forslagskatalog har til formål at understøtte lærere og lederes fælles refleksion og udvikling af et godt uddannelsesmiljø for alle.

Det er oplagt at bruge materialet i forbindelse med planlægnings- og udviklingsmøder.

 

Fire fokusområder

Til hvert fokusområde er der et udviklingsredskab, video, forslagskatalog og arbejdsark.

 

På de ovenstående sider finder du alle relevante materialer for de fire fokusområder. Nedenfor på denne side er samtlige ressourcer samlet. 

 

God praksis

Udviklingsredskaber og forslagskatalog er blevet til på baggrund af Analyse af god praksis for undervisningsmiljøer på erhvervsuddannelserneAnalysen er gennemført af DPU og Epinion på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet.  

Udviklingsredskab og forslagskatalog

Udviklingsredskabet lægger op til refleksion over egen praksis med udgangspunkt i elevernes uddannelsesforløb

God praksis for undervisningsmiljøer på erhvervsuddannelserne. Kataloget indeholder både tværgående og elev- eller uddannelsesspecifikke eksempler fra forskellige erhvervsskoler.

Arbejdsark

Øvelsen hjælper med at holde fokus på elevgruppens perspektiv i den videre proces med udvikling af god praksis for undervisningsmiljø på en erhvervsskole.

Dette er arbejdsark, som kan bruges til at arbejde med at udvikle egen praksis for undervisningsmiljø på erhvervsuddannelserne:

  • Opstart
  • Tiden på skolen
  • Oplæring
  • Afslutning

Gennemgå hver del i uddannelsesrejsen og kortlæg jeres nuværende praksis, identificer muligheder og udfordringer og læg en plan for videreudvikling af god praksis for undervisningsmiljøet for den udvalgte elevgruppe. Den samlede uddannelsesrejse fungerer godt, når man vil arbejde med et samlet overblik.

Plakater

Plakaten viser elevens uddannelsesforløb fra opstart, grundforløb 1, grundforløb 2, oplæringsperioder, hovedforløb og afslutning.

Eksempler på uddannelsesforløb for:

  • Unge, der starter på grundforløb 1 efter 9. eller 10. klasse
  • Eux-forløb, hvor eleverne får en erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse i en´
  • Kvinder på uddannelser med overvægt af mænd.

Videoer

Fire videoer om god praksis i elevernes rejse fra opstarten, tiden på skolen, oplæring og til afslutningen på uddannelsen.

 

1: Opstart

En god og tryg opstart kan understøttes af forsamtaler og introforløb.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

2: Tiden på skolen

En god tid på skolen understøttes blandt andet af praksisrelateret undervisning, positive elev-elevrelationer og skolens fysiske rammer

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

3: Oplæring

Et godt oplæringsophold understøttes af indsatser forud for perioden, som danner og forbereder eleven på erhvervet, samt fokus på sammenhængen mellem læringen i skoleperioder og oplæringsperioder.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

4: Afslutning

En god afslutning understøttes af markeringer af overgange og fejring af den endelige færdiggørelse af uddannelse.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Baggrund - Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden

Baggrunden for analysen og udviklingen af dette materiale er, at der som en del af den politiske aftale Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden (2018) blev besluttet at igangsætte en landsdækkende indsats for at udvikle og udbrede god praksis om undervisningsmiljøer samt styrke gode undervisningsmiljøer for henholdsvis mænd i traditionelle kvindefag og kvinder i traditionelle mandefag.

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Epinion og Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) har på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), 2020.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.