Erhvervsrettet uddannelsesmiljø

Undervisningsmiljøet er afgørende for rekruttering og fastholdelse af elever. På en erhvervsuddannelse er det vigtigt, at de unge kan identificere deres erhvervsfaglighed i undervisningsmiljøet. Herved udvikler eleven selv en erhvervsfaglig identitet.

Det gode erhvervsrettede miljø er med til at gøre eleverne kvalificerede, motiverede og afklarede i forhold til at gennemføre en erhvervsuddannelse.

I den politiske aftale "Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden" af 22. november 2018 indgår et ønske om at styrke og tydeliggøre dannelsesaspektet i erhvervsuddannelserne. Som følge af aftalen er formålsbestemmelsen i Lov om erhvervsuddannelser blevet ændret, så det fremgår, at karakterdannelse og faglig stolthed er et af flere formål med uddannelserne. Af aftalen fremgår det også, at der skal igangsættes en landsdækkende indsats for at udvikle og udbrede god praksis om undervisningsmiljøer, herunder et forslagskatalog til den gode modtagelse og afslutning.

Her på siden finder du eksempler på, hvordan arbejdet med karakterdannelse og erhvervsfaglighed i uddannelsesmiljøet kan gribes an. 

God praksis for undervisningsmiljøer på erhvervsuddannelserne

- erfaringer fra andre skoler, udviklingsredskaber og videoer