Artikel

Inspiration til grundfag i værkstedet

Elevernes faglighed og karakterdannelse styrkes gennem praksisnære undervisningsforløb i grundfagene. Nederst gives inspiration til praksisnær undervisning i dansk, matematik, engelsk og samfundsfag.

Praksisnær undervisning skal gøre grundfagenes faglige og erhvervsrettede relevans synlig for eleverne og give dem faglige mestringsoplevelser.

 

Mestring af faglige opgaver danner faglig karakter

Faglige aktiviteter og handlinger bidrager til at danne elevernes faglige karakter gennem faglige processer og mestring af konkrete opgaver, rutiner, kvalifikationer og kompetencer.

I redskaberne nederst på siden kan du finde inspiration til, hvordan grundfagene dansk, matematik, engelsk og samfundsfag kan bringes i anvendelse i løsningen af praksisnære opgaver.

 

Praksisnærhed gør grundfagenes relevans synlig for eleverne

De praksisnære undervisningsforløb skal synliggøre grundfagenes faglige relevans for eleverne - og træne dem i at mestre konkrete færdigheder.

Omdrejningspunkter i undervisningen er, at eleverne:

  • arbejder med autentiske problemstillinger med relevans for de erhvervsfag, fagretninger og uddannelsesspecifikke fag, som indgår i undervisningsforløbene
  • arbejder med faglige opgaver, der simulerer metoder, teknikker, arbejdsgange, processer og/eller redskaber, som anvendes på arbejdsmarkedet
  • får anerkendelse og feedback fra faglærere og eksterne gæster.

Fælles er, at grundfagene rykkes til praksisnære omgivelser, der simulerer et erhverv, hvor eleverne skal anvende viden og færdigheder til at løse praksisnære opgaver, og hvor læringssituationerne bidrager til faglige mestringsoplevelser.

 

Inspirationsmaterialer til grundfag og tværfaglig undervisning

Dansk: Få øje på din faglighed i lærepladssøgning 

Matematik: Matematik i værkstedet

Dansk/engelsk: Sæt ord og billeder på sikkerheden

Dansk/samfundsfag: Bring dansk og samfundsfag i spil i praksisnært projektforløb

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Pluss Leadership, UC Syd, Center for Ungdomsforskning og Center for Anvendt Filosofi (Aalborg Universitet) for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Materialet er udviklet i samarbejde med 18 erhvervsskoler i forbindelse med Børne- og Undervisningsministeriets program om karakterdannelse i erhvervsuddannelserne.

Find alle materialer fra projektet på siden om karakterdannelse og faglig stolthed på emu.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.