Aktivitet

Energiskabende aktiviteter til motion og bevægelse

18 eksempler på lege og fysiske øvelser, som kan printes ud og bruges direkte. Materialet sætter fokus på, hvordan læreren kan udnytte og styrke elevens sociale og personlige kompetencer og motivation. Alle aktiviteter er angivet med mål, varighed, forberedelse, proces og opfølgning.

Grundregler for aktiviteterne

  • Aktiviteterne skal løbende tilpasses i forhold til elevgruppen 
  • Aktiviteterne skal involvere alle 
  • Det vigtigste er at være med - ikke at vinde 
  • Aktiviteterne må ikke udstille eleverne på en negativ måde 
  • Underviseren er lederen - sætter rammen, hjælper og støtter

 

Hent aktiviteterne

Velegnet til elever, der netop er startet på uddannelsen og står foran et læringsforløb.

Målrettet elever, der har været på skolen i en kortere periode. Mål: at blive mere bevidst om egne holdninger og meninger.

Mål med aktiviteten: At opdage og vænne sig til ikke-konkurrerende lege. At opmuntre til samarbejde og styrke tilliden blandt deltagerne.

Kort og sjov fælles aktivitet, der giver eleverne ny energi til hjernen.

Velegnet til nye hold, hvor eleverne ikke kender hinandens navne endnu.

Velegnet til elever, der lærer godt ved at bruge kroppen, når de skal lære nyt eller svært stof. Øvelsen kan engagere alle uanset alder.

Til nye elevhold. Målet er at opmuntre til samarbejde og styrke tilliden blandt elever.

Til elevhold, der er nye på skolen. Især velegnet på skoler med mange faciliteter og store afstande.

Sjov aktivitet, der understøtter gruppedynamikker og teamsamarbejde.

Samarbejdsøvelse til både nye elevhold og elevgrupper, der kender hinanden.

Både nye elevhold og elevgrupper, der kender hinanden. Også god ved flere hold i store arrangementer.

God til at skabe ny energi og samle koncentrationen.

Samle ny energi og fokus. Også god til store grupper.

Mål: At styrke koncentrationsevnen og at lære at samarbejde i et team.

Mål: At skabe forståelse for, hvordan hele gruppen påvirker hinanden gensidigt. Øvelsen støtter samling af tankerne og koncentration.

Øvelsen understøtter relationsdannelse. God til introducerende forløb, hvor eleverne ikke kender hinanden endnu.

God til nye elevhold, især før eller efter fælles aktiviteter. Understøtter gruppedannelsesproces.

Velegnet til nye klasser. Mål: At lære navne, have det sjovt og skabe ny energi.

Hvad kan virke?

Øvelser der styrker relationerne i gruppen

Ved opstart kan det være forskellige navnelege eller lege, hvor man skal gætte detaljer omkring hinanden, hvor man skal fortælle om noget man er god til, etc.

 

Op fra stolen og ud i rummet - hjernen skal have ilt!

Eleverne skal lave noget, der kan skabe cirkulation i kroppen. Fx avisvolley, sten saks papir i forskellige versioner, etc.

 

Eleverne kan have brug for at variere deres fokus eller samle tankerne

Det kan f.eks. være først på dagen med henblik på at komme i gang med dagens opgaver eller efter en pause, hvor holdet/klassen skal i gang igen.

Skifter man mellem to aktiviteter med forskellig læringsstil, fx. fra værkstedet til teorien, kan det være en idé at lave små øvelser, der retter hjernen ind på at skulle koncentrere sig på en ny måde. Fx klappeøvelser, braingym, trekantsøvelsen etc.

 

Energiskabende øvelser bryder med de traditionelle aktiviteter i undervisningsrummet

Man bruger hele undervisningsrummet, eleverne taler sammen på tværs af interesser og grupperinger, de griner sammen og får overraskende og ny viden om hinanden.

Det kan også være grænseoverskridende for underviseren at sætte helt nye aktivitetsformer i gang. Derfor må hver enkelt underviser mærke efter, hvor langt man selv kan være med. Endvidere kan det være grænseoverskridende for nogle elever, at der brydes med deres opfattelse af skoleaktiviteter. Derfor er det vigtigt at starte i det små. 

Observer elevernes reaktioner. Del erfaringer med kollegaerne og juster på øvelserne, så alle får en god oplevelse ud af det.

 

Kreditering

Materialet er produceret af FastholdelsesTaskforce. Øvelserne er en del af værktøjet Motivationspædagogik i praksis.  

Siden er opdateret 31. juli 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.