Artikel

"Vi ved, at relationer er det, der påvirker barnet allermest"

Film: Relationskompetence er kernen af pædagogisk personales faglighed og kvaliteten af relationerne er det, der påvirker barnets trivsel og udvikling mest. Louise Klinge rammesætter relationskompetence. 

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Relationskompetence er kernen af pædagogisk personales faglighed, fordi kvaliteten af de relationer, man skaber til barnet, påvirker barnets udvikling.

Louise Klinge fortæller først om de syv betingelser, der skal være understøttet for, at det pædagogiske personale kan handle relationskompetent.

Derefter beskriver hun fem kendetegn for relationskompetent praksis, som du kan handle efter som pædagogiske personale.

 

De syv betingelser

 1. Oplevelsen af autonomi, kompetence og samhørighed
   
 2. At vide meget om børn og at kende børnene
   
 3. Receptiv rettethed
   
 4. Nærvær
   
 5. Positive følelser
   
 6. Mentalisering
   
 7. Didaktisk kompetence

 

Vi synes også, du skal se

Den næste film i serien, hvor Louise Klinge udfolder fem kendetegn for relationskompetent praksis (emu.dk).

dtb_fem film om relationskompetence

Fem film om relationskompetence

Filmene henvender sig til dig, der er pædagogisk personale, leder, konsulent eller på anden vis interesserer sig for relationskompetent praksis på dagtilbudsområdet.

De fem film giver et begrebsapparat til at forstå, reflektere og handle relationskompetent.

Film 1: Hvad er relationskompetence? (7 minutter)

Film 2: Hvad kendetegner relationskompetence? (32 minutter)

Film 3: Relationskompetence i praksis (5 minutter)

Film 4: Vilkår der understøtter relationskompetence (8 minutter)

Film 5: Relationskompetence og børn i udsatte positioner (7 minutter)

Til filmene er der udviklet to pakker med refleksionsspørgsmål. Den ene pakke er målrettet pædagogisk personale, mens den anden er henvendt til ledere. 

Find spørgsmålene her | emu.dk

 

Tak 

Tak til pædagog Marianne Christensen, daginstitutionen Børneliv i Aabyhøj, professor i klinisk børnepykologi Mette Væver, børne- og skoleforsker Louise Klinge samt pædagog og familierådgiver Tina Brandt for jeres medvirken. 

I samarbejde med:

Rådet for Børns Læring er et uafhængigt råd, som har til opgave at følge, vurdere og rådgive børne- og undervisningsministeren om det pædagogiske arbejde med at understøtte alle børns trivsel, udvikling og læring i dagtilbud og om det faglige niveau, den pædagogiske udvikling og elevernes udbytte af undervisningen i folkeskolen og ungdomsskolen.

Læs mere på Rådet for Børns Lærings hjemmeside

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.