Forskning og viden

Samtaler i hverdagen

De daglige samtaler er et centralt udgangspunkt for arbejdet med barnets sproglige udvikling. I denne del af "Sprogpakken" kan I bl.a. finde en række sprogstrategier, der på forskellig vis understøtter og stimulerer sproglig udvikling.

Sprogpakken logo
© Socialstyrelsen

Hverdagssamtalerne skal tage udgangspunkt i det enkelte barns aktuelle kompetencer. Forskellige former for samtale organiseres og struktureres, så det er muligt at tilgodese det enkelte barns behov og forudsætninger.

 

Understøttende sprogstrategier

Når understøttende sprogstrategier inddrages i hverdagens kommunikative situationer, stimuleres barnets sproglige kompetencer. Hvis I som pædagogisk personale er opmærksomme på, hvordan I taler med børnene, og hvordan børnene taler med hinanden i hverdagsrutinerne, skabes et solidt fundament for et sprogstimulerende pædagogisk læringsmiljø.

De understøttende sprogstrategier i Sprogpakken er:

  1. Følg barnets interesse.
  2. Brug åbnende spørgsmål.
  3. Vent på barnets svar.
  4. Fortolk og udvid, hvad barnet siger.
  5. Hjælp barnet med at sætte ord på.
  6. Forklar ord, barnet ikke kender i forvejen.
  7. Relatér til noget, barnet kender.
  8. Udnyt de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen.
  9. Ret ikke barnets fejl direkte.
  10. Leg med sproget, når det er muligt.

 

Film

© Socialstyrelsen

Film 1: Understøttende sprogstrategier 1-4

Filmens varighed: 3,08 min.

© Socialstyrelsen

Film 2: Understøttende sprogstrategier 5-7

Filmens varighed: 4,52 min.

 

© Socialstyrelsen

Film 3: Understøttende sprogstrategier 8-10

Filmens varighed: 3,01 min.

© Socialstyrelsen

Film 4: Hvordan kan de understøttende sprogstrategier stilladsere den gode samtale?

Filmens varighed: 3,25 min.

© Socialstyrelsen

Film 5: Pædagogen som kompetent sprogpartner

Filmens varighed: 8,19 min.

© Socialstyrelsen

Film 6: Organisering af samtalen

Filmens varighed: 6,24 min.

Dagtilbud - Elementer i Sprogpakken

Elementer i Sprogpakken

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.