Forældresamarbejdet skal bidrage til, at barnet får en god og tryg opvækst. Dagtilbud samarbejder med forældrene om at give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.