Forskning og viden

Styrket overgang til skole for børn i dagtilbud

Udviklings- og forskningsprojektet "Styrket overgang til skole for børn i dagtilbud" blev igangsat af Børne-og Socialministeriet fra 2016-2018. Her er materialer, der blev udviklet i forlængelse af projektet.

Tre børn med hinanden i hænderne kigger op mod himlen
© Rambøll Management Consulting

Projektets baggrund

Pædagogisk personale i dagtilbud i udsatte boligområder står over for en særligt krævende opgave: en stor omsorgsopgave og et stærkt fokus på stimulerende og inkluderende lege- og læringsmiljøer.

Projektet bygger på viden om, at børn, der går i dagtilbud af høj kvalitet, får et bedre afsæt for at deltage i børnefællesskaberne og for en vellykket skolegang. Dette er særligt udtalt for børn i udsatte positioner. Samtidig viser forskning, at en god skolegang er afgørende for disse børns udvikling og muligheder på langt sigt.

 

Projektets formål

Der skal sættes tidligt ind i forhold til at støtte børn i udsatte positioner; både så de trives i dagtilbuddet, og så de i dagtilbuddet udvikler de kompetencer, som er afgørende for at deltage i fællesskabet i skolen og for senere læring.

Dagtilbuddet spiller derfor en central rolle i at kompensere for de forudsætninger, som socialt udsatte børn ikke nødvendigvis har med hjemmefra, så børnene på lige fod med andre børn bliver rustet til en god skolestart.

Ud over en tidlig indsats i dagtilbuddet forudsætter en god skolestart også et tæt samarbejde mellem dagtilbud, forældre, skole og fritidstilbud om overgangen til skolen. Projektet sætter derfor også fokus på at styrke dette samarbejde.

 

Projektets to dele

1. En målrettet pædagogisk indsats i dagtilbuddet

Indsatsen indeholder en ramme for at arbejde målrettet med centrale sproglige, sociale og eksekutive læringsområder og læringsmål for børnene. I får viden om og redskaber til at understøtte læringsområderne i hverdagen og dermed udvikle læringsmiljøerne i dagtilbuddet.

I definerer selv indholdet i tematiske forløb af fem ugers varighed på en måde, hvor forløbene indgår som en integreret del af det almene pædagogiske arbejde i hverdagen.

2. Samarbejdsmodel for overgangen mellem dagtilbud og skole

Denne del af indsatsen giver en ramme for at forstå og tilrettelægge det overgangspædagogiske arbejde mellem dagtilbud og skoler i fem forskellige faser i børnenes sidste år i dagtilbuddet.

I modellen får I redskaber, som kan hjælpe jer med systematisk at forberede, planlægge og gennemføre samarbejdet om at styrke den pædagogiske og sociale sammenhæng for børnene i overgangen.

Bag om materialet

Materialet Styrket overgang til skole for børn i dagtilbud er udarbejdet af Rambøll Management Consulting på vegne af Børne- og Socialministeriet, 2019. Indsatsen er udviklet og afprøvet i samarbejde med forskere fra bl.a. Trygfondens Børneforskningscenter og Lunds Universitet samt fagprofessionelle fra Roskilde, Vejle og Aalborg Kommune, 2016-2018.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.