Redskab

Sammen om børnene

Sammen om børnene er et inspirationsmateriale til dialog om gensidige forventninger mellem dagtilbud og forældre. Sæt det vigtige samarbejde om børnene på dagsordenen - sammen med forældrene.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Hvordan giver vi forældrene mulighed for at være med i dagtilbuddets læringsmiljøer? Hvordan ser vi som forældre og pædagogisk personale på de daglige hente- og bringesituationer? Hvor meget kan man som pædagogisk personale spørge forældre om barnets liv og hverdag i hjemmet? Hvordan kan vi bedst arbejde sammen om, at alle børn har gode venner i børnehaven, vuggestuen eller dagplejen?

Disse og mange andre spørgsmål om roller og forventninger til hinanden kan opstå og fylde i samarbejdet mellem forældre og dagtilbud.

Med materialepakken ’Sammen om børnene’ kan I sætte fokus på og blive inspireret til arbejdet med de gensidige forventninger i samarbejdet om børnene. Materialet henvender sig til ledelse, pædagogisk personale, forældre samt forældreråd og -bestyrelser. I kan udlevere eller bruge alle materialer sammen med forældrene

 

Efter mere end et år med corona som benspænd for det nære forældresamarbejde har I måske brug for at genbesøge, hvordan det gode samarbejde mellem dagtilbud og forældre skal være fremover hos jer. Med ’Sammen om børnene’ kan I videreudvikle jeres samarbejde - sammen med forældrene.

 

 

Indhold i materialepakken ’Sammen om børnene’

’Sammen om børnene’ består af:

  • Sammen om børnene Introduktion og præsentation af materialet
  • Hvordan er vi sammen om børnene? To dialogark til henholdsvis opstarts- og opfølgningssamtaler med forældre.
  • Ta’ en snak om forældre og dagtilbud Dialogværktøj med refleksionsspørgsmål samt film til personale og forældre
  • En vigtig stemme for forældre og børn i dagtilbud Informationshæfte til forældrebestyrelser og forældreråd
  • Principper for forældresamarbejde i jeres dagtilbud Procesværktøj & principkort til forældrebestyrelsen
  • Sådan er vi sammen om børnene Plakat til at formidle samarbejdsprincipper.

Sammen om børnene

Introduktion og præsentation af materialet

Vejledning til opstarts- og opfølgningssamtaler

Informationshæfte til forældrebestyrelser og forældreråd

Sammen om børnene-plakat

Dialogværktøj om forældresamarbejde

To dialogark til opstarts- og opfølgningssamtaler: Hvem er vi? Hvem er I? og Hvordan samarbejder vi bedst?

Procesværktøj til forældrebestyrelsen

Eksempler på principper og kort til udfyldning 

Vil I hellere have en trykt materialepakke?

I kan bestille materialerne hos Praksiskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Send en mail til praksiskonsulenterne@stukuvm.dk. Skriv ”Sammen om børnene” i emnefeltet, og skriv navn, dagtilbuds navn, adresse og EAN nr.

Materialet er gratis. I skal selv betale forsendelsesudgifter.

 

Bag om

Materialerne er udviklet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i 2020-2021.


De første 1.000 dage af et barns liv har en afgørende betydning for dets udvikling, trivsel og muligheder videre i livet. Med ”1.000-dages-programmet – en bedre start på livet” blev der på finansloven for 2019 afsat 1 milliard kroner fra 2019-2022 til at give indsatsen til de 0-2-årige børn fra sårbare familier et stort løft.

Som led i programmet udvikler Børne- og Undervisningsministeriet en række inspirations- og dialogmaterialer, som er målrettet enten forældre direkte eller samarbejdet mellem forældre og dagtilbud i barnets første 1.000 dage. Materialerne behandler forskellige temaer, men har overordnet alle til formål at understøtte forældrenes rolle i barnets første 1.000 dage.

Inspirationsmaterialet ”En tryg start i vuggestue og dagtilbud” er også en del af 1000-dages programmet. 

 

 


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.