Kommunikation og sprog

Barnets kommunikation og sprog udvikles gennem nære relationer. Derfor er det centralt, at det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets kommunikative og sproglige samspil med det pædagogiske personale.

Det pædagogiske personale skal være bevidste om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for barnet, og de skal guide barnet til at indgå i fællesskaber med andre børn. I kan læse mere om læreplanstemaet herunder.

Viden og inspiration

-kommunikation og sprog

Sprogpakken logo
Forside til Sprog er en gave
Beskåret forside af Styrk sproget. Barn med legoklodser
Sammen om digital dannelse
vuggestuebørn der kigger i en billedbog
Tegninger af fem børn der sidder på gulvet
filmrulle
Hjemmesiden Medieleg.nu

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.