Læreplanstemaet 'Social udvikling' omhandler udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer.

Social udvikling foregår i fællesskaber, hvor barnet oplever at høre til, udvikler empati og får erfaringer med selv at øve indflydelse og værdsætte forskellighed. I kan læse mere om læreplanstemaet herunder.