Læreplanstemaet og de pædagogiske mål

Her finder du beskrivelsen af læreplanstemaet Social udvikling og de to pædagogiske mål, der udgør grundlaget for det pædagogske arbejde.

Ikon for læreplanstemaet Social udvikling
© Børne- og Socialministeriet

Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Social udvikling skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år.

I den styrkede pædagogiske læreplan er det beskrevet hvilke elementer, børn skal møde i det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet for hvert enkelt læreplanstema.

Læs beskrivelsen for netop dette læreplanstema her: Social udvikling (PDF)

 

Pædagogiske mål

Der er fastsat to pædagogiske mål for hvert læreplanstema. De to pædagogiske mål udtrykker sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du finder de to pædagogiske mål i boksen.

 

Social udvikling
To pædagogiske mål

 

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
     
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.