Medier og kommunikation

Medier udgjorde allerede en vigtig del af danskfagets kernestof ved reformen i 2009, men den i dag tegner der sig et meget større og mangeartet billede.

Medier udgjorde allerede en vigtig del af danskfagets kernestof ved reformen i 2009, men den i dag tegner der sig et meget større og mangeartet billede.
De sociale medier har fået fat i en bred målgruppe og har sørget for, at flere ytrer sig i debatter – både respektfuldt og det modsatte.

Selviscenesættelser er blevet en vigtig del af samfundsdeltagelsen. Nye genrer er kommet til, alle kan udgive bøger, læreren har ikke eneret på viden, alle har adgang, begreberne som fake news kommer frem . Hvilke krav stiller det til arbejdet med medier og kommunikation i danskundervisningen? 

Brug af kilder, kildekritisk læsning, inddragelse af kursistviden bliver en vigtig del af arbejdet.

På denne side finder du artikler om, hvordan medierne har ændret på kommunikationen og interaktionen mellem mennesker.

Siden er opdateret 19. august 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.