Aktivitet

Fake news

Denne materialepakke har fokus på den stigende strøm af falske historier, der florerer på internettet – og som ofte bliver delt kritikløst af mange mennesker.

Formål

Aktiviteten har til formål, at kursisterne bliver kildekritiske og kan tage stilling på et oplyst- og etisk grundlag, samt at de får redskaber til at skelne Fake News fra rigtige nyheder.

 

Omfang/planlægning

Det anslåede tidsforbrug til aktiviteten er 90 min.

 

Forberedelse/opbygning

Læs detaljeret om, hvordan du kan opbygge aktiviteten her: Sådan gør du.

 

Gennemførelse

Introduktion

Introducer kursisterne for begrebet Fake News og brug PowerPoint-præsentationen, som du finder herunder.

Fælles dialog

Spørg eksempelvis kursisterne: Kan Fake News være et problem for demokratiet?

Øvelse

Brug kildekritik til at spotte Fake News med udgangspunkt i arket 'Sådan spotter du Fake News', som du finder herunder.

Gruppearbejde

Kursisterne skal finde fem eksempler på Fake News og fremlægge for hinanden.

Informationssøgning

Introducer begrebet Informationssøgning og sæt eleverne igang med en informationssøgningsopgave.

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.