Aktivitet

Dilemmaleg

I denne aktivitet skal kursisterne tage stilling til en række etiske og politiske dilemmaer, som der muligvis vil være delte meninger om. Der vil være fokus på kursisternes forskellige argumenter for og imod.

Formål

Aktiviteten har til formål, at kursisterne kan argumentere for deres holdninger og forholde sig til andres argumenter.

 

Omfang/planlægning

Det anslåede tidsforbrug til aktiviteten er 75 min.

 

Forberedelse/opbygning

Ryk alle bordene i lokalet ud til siden, så der er mest mulig plads på gulvet (tegn eventuelt en streg på tværs af lokalet med kridt). I den ene side af lokalet hænger du et skilt (papir/karton), hvor der står ”uenig” og i den anden side et skilt, hvor der står ”enig”. 

Læs detaljeret om, hvordan du kan opbygge aktiviteten her: Sådan gør du.

 

Gennemførelse

Introduktion

Introducer kursisterne for øvelsen og forklar, hvordan de skal forholde sig til dilemmaerne.

Øvelse

Læs et udsagn op af gangen og giv kursisterne lidt tid til at placere sig. Forsøg at få en debat i gang i mellem kursisterne.

Refleksion

Snak med kursisterne om øvelsen, eksempelvis ved følgende refleksionspørgsmål:

- Hvordan var det at blive tvunget til at skulle tage stilling?

- Fik de andres argumenter dig til at skifte holdning? Hvorfor/hvorfor ikke?

- Var du overrasket over, at dine medkursister var uenige/enige?

- Kunne I have fundet kompromisser, hvis I var blevet ved med at diskutere?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.