Aktivitet

Dilemmaleg

I denne aktivitet skal kursisterne tage stilling til en række etiske og politiske dilemmaer, som der muligvis vil være delte meninger om. Der vil være fokus på kursisternes forskellige argumenter for og imod.

Aktiviteten har til formål, at kursisterne kan argumentere for deres holdninger og forholde sig til andres argumenter.

Det anslåede tidsforbrug til aktiviteten er 75 min.

 

Aktivitetens opbygning og tilrettelæggelse

Ryk alle bordene i lokalet ud til siden, så der er mest mulig plads på gulvet (tegn eventuelt en streg på tværs af lokalet med kridt). I den ene side af lokalet hænger du et skilt (papir/karton), hvor der står ”uenig” og i den anden side et skilt, hvor der står ”enig”. 

 

Introduktion

 • Fortæl, at denne øvelse handler om at tage stilling til en række dilemmaer og begrunde deres valg.

 

Øvelse

 • Fortæl, at du nu læser et ”udsagn” op, og at de skal placere sig i forhold til linjen mellem de to skilte alt efter, hvor enige eller uenige de er. 
 • Læs udsagnet op, og giv lidt tid til at placere sig.
 • Spørg dem, som har placeret sig mest yderligt, hvorfor de har placeret sig, som de har.
 • Spørg derefter nogen på den modsatte ”fløj”.
 • Forsøg at få debatten i gang ved at spørge flere forskellige kursister.
 • Påbegynd herefter en ny runde.

Forslag til udsagn 

 • Alle offentlige institutioner skal indføre mindst én ugentligt kødfri dag 
 • Aktiv dødshjælp bør gøres lovligt 
 • Danmark bør genindføre dødsstraf 
 • Alle bør automatisk være registrerede som organdonorer 
 • Det skal være ulovligt at køre uden cykelhjelm 
 • Reklamer for skønhedsoperationer bør forbydes 
 • Det bør være lovligt at myrde en diktator 
 • Piercinger til unge under 18 bør forbydes 
 • Valgretten bør sænkes til 16 år 
 • Køb af cannabis bør lovliggøres 
 • Torturmetoder skal kunne anvendes til at afhøre svært kriminelle 
 • Alle danske borgere burde betale den samme procent i skat
Du kan selv tilføje andre spørgsmål, som er aktuelle i den politiske debat, som har særlig lokal relevans for kursisterne eller indgår i undervisningen. Vær opmærksom på, at spørgsmålene matcher kursisternes faktuelle og teoretiske forhåndsviden.

 

Refleksion

 • Brug de sidste 20-30 minutter på at tale med kursisterne om den øvelse, de lige har været igennem. Tag eventuelt udgangspunkt i følgende refleksionsspørgsmål:
  • Hvordan var det at blive tvunget til at skulle tage stilling?
  • Fik de andres argumenter dig til at skifte holdning? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Var du overrasket over, at dine medkursister var uenige/enige?
  • Kunne I have fundet kompromisser, hvis I var blevet ved med at diskutere?
  • Overholdte I dogmereglerne for den gode debatkultur? (Hvis holdet har opstillet dem)

 

Opmærksomhedspunkter

Hvis alle har placeret sig i den samme ende:
Du kan som lærer selv gå ned i den modsatte ende og lege djævlens advokat og give et velbegrundet argument for, hvorfor man kan være uenig med det udsagn, som kursisterne foretrækker. 

Hvis der står mange på midten af linjen:
Fortæl, at det nu er forbudt at opholde sig på midten – alle skal tage stilling. Så nu, hvor de har overhørt nogle af argumenterne på hver side, skal de gå hen til dem, de er mest enige med. Når kursisterne på midten har valgt side, kan du spørge dem, hvilke argumenter der gjorde, at de placerede sig det nye sted. 

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.